No Title
cv: 5291 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sCobol programmeur
SINT PHILIPSLAND
in overleg
opdrachtAlgemene opleiding:
04-1986 / 07-1986: Assurantie B
04-1986 / 07-1986: Basiskennis economie
07-1985 / 03-1986: Moderne bedrijfsadministratie
01-1985 / 06-1985: Praktijkdiploma boekhouden
01-1985 / 04-1984: Basiskennis informatica I1
08-1963 / 03-1966: MULO B

ICT opleiding
Systeemcursus BS2000 (Siemens)
Operating systems BS2000
BS2000 SDF
Cobol
CICS fundamentals
Prince2 fundamentals
Omscholingscursus Cobol/PL1
Assembler
IDMS (basis)
Technisch ontwerper
Informatie analist
Functiepunt analyse
Natural programming 1 en 2
Adabas introductie
Inleiding Transdata
Unix Basiscursus
Informix
Hit/Clou (Tekstverwerker onder SINIX)
Unix Administration I (SCO)
Unix Administration II (SCO)
Unix C programming
Unix CGI, HTML en Perl
Unix Introduction
Unix Java programming
Unix Networking
Unix Shell Scripting (SCO)


Kennis en ervaring

Operating Systems: Siemens BS1000 / BS2000
SINIX
IBM AIX
Windows 95/98/2000ME/XP

Programmeertalen: Cobol 85/RM
Natural
Easytrieve+

Applicaties: Dbase III + oud
Lotus 123 1.2
Lotus Notes
MS Office
Word perfect

Netwerken: FTP

Databases: IDMS

Praktijkervaring

Periode : April 2001 - heden
Opdrachtgever : ASR Verzekeringen
Functie : Programmeur / Ontwerper
Tools : EDT, Excel, Word etc.
Hardware : Siemens BS2000, IBM AIX
DBMS : IDMS
Programmeertalen : Cobol, Easytrieve, Easytrieve+, Korn Shell
Werkzaamheden : Het ontwikkelen van nieuwe programmatuur en onderhouden van bestaande programmatuur. Deze werkzaamheden hadden in eerste instantie vooral betrekking op het hypotheek gedeelte en meestal waar het gaat om spaar hypotheken (zogenaamde L.O.S. = lening op schuldbekentenis). Meedraaien in de betreffende projectgroep en er voor zorgen dat de communicatie naar elkaar duidelijk, verstaanbaar en helder is.

Incident manager en back-up change manager van de financiŽle systemen, hypotheek systemen en lijfrente systemen in het kader van LCE.
Het hieraan gerelateerde verdelen van werkzaamheden en controleren en bewaken van de voortgang van wijzigingen en oplossen van incidenten.

Aanpassen, testen en in produktie nemen van bestaande programmatuur t.b.v. het realiseren van een interface naar de financiŽle systemen (Fabec) hoofdkantoor Utrecht.

Door nieuwe verdeling van de werkzaamheden van intern personeel volledige verantwoording over de financiŽle verwerkingen welke nog niet zijn gemigreerd naar andere hardware platformen.

Afbouw Siemens programmatuur en gereed maken voor integratie diverse IBM systemen.

Laatste 4 maanden geassisteerd op de afdeling Documenthandling betreft Technisch en Functioneel ontwerp en testplan opstellen voor diverse opdrachten, bijv. testoutput niet meer op papier maar op beeldscherm en autopolissen van tussenpersoon direct verwerken en doorsturen met begeleidend bericht via E-mail naar klant, en wat mee programmeren in Korn Shell. Dit was in het kader van het halen van targets release 4 van 2006.
Tijdens deze laatste 4 maanden nog regelmatig benaderd om toch weer als trouble-shooter te assisteren m.b.t. de Cobol programmatuur.


Periode : December 1999 - Maart 2001
Opdrachtgever : Nationale Nederlanden
Functie : Programmeur / Ontwerper
Tools : Endevor, Excel, Word etc.
Hardware : IBM mainframe (360)
Programmeertalen : COBOL
Werkzaamheden : Het ontwikkelen en implementeren van een stuk programmatuur t.b.v. pensioenen waarbij het een wettelijke maatregel betrof en elke dag van invoering na 1 jan. 2001 zou een boete betekenen. Na dit project alle TESTSEG's (zijn de testfiles welke gebruikt worden bij het compileren van een programma) aangepast t.b.v. invoering euro bij de pensioen programmatuur.

Periode : Oktober 1997 - November 1999
Opdrachtgever : Pechiney Nederland N.V. (aluminium producent)
Functie : Applicatieontwerper.
Tools : SAP, Excell, JCL, GCOS7
Hardware : BULL 7000
Programmeertalen : Cobol85
Werkzaamheden : I.v.m. de overgang naar geÔntegreerde SAP systemen, zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Verzorgen van de dagelijkse productie op een BULL 7000 ten behoeve van de diverse administratieve afdelingen.

Schrijven van migratie programmatuur voor de afdelingen boekhouding, magazijn en personeel ten behoeve van SAP in Cobol85. Verzorgen van programmabeschrijvingen, vanuit Franse beschrijvingen, ten behoeve van de te schrijven programmatuur.

Bepalen van de historie na integratie van SAP, verzorgen van deze historie met behulp van Cobol85-programmatuur, uitvoer hiervan in Excel-werkbladen ter beschikking stellen aan betreffende afdelingen. Maken van JCL onder GCOS7. Verzorgen van test faciliteiten om maandelijks gegevens (bijvoorbeeld gegevens van TOTAL-tankpassen ten behoeve van de salarisadministratie) te controleren. Hiervoor gesprekken gevoerd met mensen uit Brussel om de juiste gegevens te verkrijgen.

Contacten onderhouden met personeel over het hele bedrijf voor wat betreft de verzorging van hun informatie uit BULL 7000, zodanig dat alles op tijd op de plaats van bestemming kwam. Migratietraject verzorgt van BULL 7000 naar implementatie van SAP R/3-modules, t.w. Accounting, Logistics, Human Resources, Materials Management, Production Planning, Sales and Distribution, Engineering.Hierbij bepaalde programmatuur binnengehaald en verwerkt. Hoofd Automatisering vervangen bij diens afwezigheid.

Periode : Januari - Oktober 1997
Opdrachtgever : AMEV Nederland B.V.
Functie : Senior systeem analist.
Tools : JCL
Hardware : Siemens/Nixdorf, IBM
Programmeertalen : Cobol, Natural
Werkzaamheden : Het verzorgen van aansluiting tussen het financiŽle systeem van Interlloyd Verzekeringen B.V. en AMEV. Het betrof de deelsystemen grootboek en herverzekeringen. De uitvoering was het technisch ontwerp maken voor de programmatuur welke de Interlloyd gegevens rijp maakte om ingevoerd te worden in het bestaande AMEV systeem.(Siemens/Nixdorf -> IBM). Bij invoering moest rekening gehouden worden met het feit dat de programmatuur, bij in productie gaan, in 5 deelsystemen tegelijk ingevoerd moest worden. Zowel het technisch ontwerp, het programmeren (COBOL en Natural), het verzorgen van JCL, het testen en invoer productie heb ik bij deze job verzorgd.

Periode : Januari 1991 - Januari 1997
Opdrachtgever : Interlloyd schadeverzekeringen B.V.
Functie : Systeem ontwerper.
Hardware : Siemens, IBM
Programmeertalen : Cobol, Natural
Werkzaamheden : Het voorbereiden van wijzigingen, v.w.b. onderhoud bestaande programmatuur, t.b.v. programmeur(s). Het voorbereiden van nieuwe programmatuur en eventueel zelf programmeren. Het voorbereiden en programmeren van meer complexe wijzigingen.
Voeren van voorbesprekingen met gebruikers en besluiten of er nieuwbouw of wijziging zou plaatsvinden. (dit betreft COBOL 1.2, COBOL 2.3 en COBOL 85).Tevens ontwerpen en programmeren in Natural voor een nieuw Brand/Beurs systeem.


Periode : September 1969 - Januari 1991
Opdrachtgever : AON
Functie : Applicatieontwerper.
Werkzaamheden : Van september 1969 - december 1970 werkzaam als Computer operateur. Van januari 1971 - april 1972 militaire dienst. Van mei 1972 - december 1977 als werkvoorbereider / tape administrateur waarbij de tapeadministratie opnieuw is opgezet. Van 1 januari 1978 - 1 april 1988 als programmeur / senior programmeur (vooral bezig geweest met salaris- en polis programmatuur). Van 1 april 1988 - 31 maart 1991 als systeemprogrammeur bezig geweest met het beantwoorden van vragen o.h.g.v. COBOL. Het inzetten van diverse pakketten en upgraden op SINIX (= UNIX) machines (MX500, MX300). Het upgraden van PC's (van XT naar AT). Het installeren van PC pakketten (LOTUS 123, D-base III, Wordstar etc.). Het begeleiden en opleiden van gebruikers met de pakketten HIT (tekstverwerking), CLOU (macro's achter HIT) en SIPLAN (spreadsheet). Het opzetten van een helpdesk en het opleiden van de helpdesk medewerkers (HIT, CLOU, SIPLAN en Informix). Het samen met mijn collega onderhouden van contacten met leveranciers en hieraan gekoppeld het adviseren van de directie.

Periode : Januari 1966 - Januari 1969
Opdrachtgever : Algemeen ziekenfonds Rotterdam
Functie : Medewerker mechanische administratie.
Werkzaamheden : De eerste 9 maanden heb ik hier gewerkt als administratief medewerker op de afdeling tandartsadministratie. Hierna ben ik als computer operateur begonnen op de, zoals men dat toen noemde, mechanische administratie. Hier werd gewerkt met ponskaarten.


Inforza Detachering BV: pagina 1 van 1 CV Eijk John van.doc (23-6-2009)