No Title
cv: 2283 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sTechnisch ontwerper, programmeur Cobol II
Arnhem
in overleg
Opdracht

HBS-B
Diverse automatiserings-cursussen c.q. opleidingen
AMBI I1,I2,T2,T4,B1,W1,S1,S2,S3,S4
Funktionele decompositie
Informatie en data-analyse
Cobol-workbench
ADW-workbench
VisualAge for Cobol
CICS cursus
DB2 cursus
MQ cursus
TMAP cursus


Mainframe omgeving (IBM)

IMS DB/DC, DL1
Fortran, Cobol 74, 85, 370, PL/1, IBM 370 assembler
VSAM, MVS, TSO, JCL
ISPF-dialog manager, Clist, REXX (compiler)
Script/VS
Merva/Recon
ConnectDirect(NDM)
CICS, DB2, MQ series

PC

Wordperfect 5.1/6.0, MS Word 2.0/6.0/97
DOS 6.2, Windows 3.1, OS/2 2.1, WARP, Windows 95/NT/XP
DB3-plus, Clipper 5.1, Lotus 1-2-3, SQL
MS Excel 5.0/97, MS Access 2.0/97, MS Visual Basic /97
Macro-programmering Word, Excel
REXX, Vispro/Rexx
Microfocus Cobol Workbench, IMS option, PROXMVS, Assembler Workbench, XDB
Internet/Intranet HTML, Javascript programmering, ASP
VisualAge for CobolPeriode Maart 2006/Heden
Bedrijf Rabobank (Sapphire)
Funktie Technisch ontwerper, programmeur
Computersysteem IBM 30xx, OS./390, PC-lan, z-OS, Endevor
Programmeertaal Cobol
software CICS, DB2, ISPF, Rexx, MQseries, ConnectDirect
methoden/technieken
Opdracht -Het op een gecontroleerde manier installeren en customizen van een pakket bestaande uit plm 12.000 componenten (zoals programma's, copybooks, DB2 tabeldefinities, MQ-definites, procedures, jobs, etc.) op een z/OS mainframe systeem. Hiervoor verscheidene technieken bedacht en ingevoerd. -Bedenken en bouwen van tooling op basis van Rexx/ISPF om het testteam gedurende de verschillende fasen van het project (OTAP-model) te ondersteunen. -Pro-aktief problemen signaleren en oplossingen formuleren om het pakket in de bestaande infrastruktuur in te passen. -Technisch ontwerp en advisering van een tiental interfaces van/naar het bedoelde pakket op basis van CICS-MQ en ConnectDirect technologie.

Periode September 2005/Februari 2006
Bedrijf NN (GPR)
Funktie Technisch ontwerper, programmeur
Computersysteem IBM 30xx, OS./390, PC-lan, z-OS
Programmeertaal Cobol
software CICS, DB2, ISPF, Rexx, VisualBasic 6.0
methoden/technieken
Opdracht -Het aanpassen van systeemontwerpen en programmatuur alsmede het aanpassen en opstellen van systeem-, programma- en testspecificaties van geautomatiseerde informatiesystemen. Communiceren met gebruikers over uit te voeren wijzigingen. Oplossen van productieproblemen.


Periode Maart 2005/Augustus 2005
Bedrijf Capgemini (Softwarepool)
Funktie Technisch ontwerper, programmeur
Computersysteem IBM 30xx, OS./390, PC-lan, z-OS
Programmeertaal Cobol , DCF/Script, Rexx, VBscript, HTML, Javascript,
software IMS, DB2, ISPF
methoden/technieken
Opdracht - Applicatief beheer op outsourcetraject van ABNAMRO op verzekeringssystemen. - Converteren van DCF/Script documentatie naar HTML. - Verbeteren van mogelijkheden om inzicht te verkrijgen in de huidige samenstelling en gedragingen van diverse softwaresystemen. - Ontwerp en bouw van een methodiek om de inhoud van IMS-databases beschikbaar te stellen op PC voor verdere verwerking in PC toepassingen. Downloaden en omvormen van bijbehorende datamodellen. (Deltalloyd) - Inrichten mainframe-simulator.


Periode December 2004/Februari 2005
Bedrijf ING Amsterdam (Datapool)
Funktie Technisch ontwerper, programmeur
Computersysteem IBM 30xx, OS./390, PC-lan, z-OS
Programmeertaal Cobol II,
software CICS, DB2, MQ series, Rochade/Endevor
methoden/technieken SDM
Opdracht - Op basis van uitgewerkt TO, het programmeren van een interface bankboekingen-InterPay ter vervanging van oude batch-omgeving.


Periode Februari 2000/Oktober 2004
Bedrijf Rabobank Utrecht (Datapool, Sapphire)
Funktie Technisch ontwerper, programmeur
Computersysteem IBM 30xx, OS./390, z-OS, PC-lan
Programmeertaal Cobol II, PL/1, Easytrieve
software IBM IMS DB-DC, TSO-ISPF-DialogManager, REXX, Clist,CICS, DB2, MQ series, ConnectDirect, NDM, Merva,/Recon, Windows 95/NT/XP, MSOffice 97
methoden/technieken SDM
Opdracht - Ontwikkelen ondersteunende software mbt Euro-gerelateerde aanpassingen. Het betreft hier IMS DB/DC programma's onder Cobol en PL/1. Tevens ondersteuning overige ontwikkelaars tav specifieke IBM mainframe omgeving.- Systeemtesten vreemde-valuta systemen op Euro-aanpassingen. - Ontwikkelen interface tussen Swift-omgeving op Mainframe en reconsiliatie pakket (Corona c/s) onder Windows/NT. - Functioneel/technisch aanpassen van legacy systemen (rekeningafschriften, financiele verantwoordingen) aan nieuwe belastingwetgeving.- Ontwikkelen en aanpassen programmatuur om rapportages te maken vanuit Merva/Reconciliation in een DB2 omgeving.- Onderzoek naar benodigde software/hardware aanpassingen betreffende afdelingsprinters n.a.v. overgang van X25 naar TCP/IP protocol, afstemmen van de wensen van de eindgebruiker met de mogelijkheden van de aangeboden techniek.- Tevens uitvoeren van de aanpassingen hieromtrent.- Funktionaliteit bedenken en bouwen van een systeem om Cashtel-tellingen van geldautomaten vanaf een NT toepassing via een IBM OS/390 machine naar een Tandem machine te routen, op basis van REXX en ConnectDirect technologie.- Funktionaliteit bedenken en bouwen van een systeem om bestellingen van lokale banken via een Tandem machine via een IBM OS/390 machine door te routen naar een NT toepassing. En de response op die bestellingen vanaf de NT via de IBM terug te sturen naar de Tandem, op basis van REXX en ConnectDirect technologie.- Bouwen van inpak en uitpak programmatuur om van IBM batch-bestanden MQ-queues te maken en die door te sturen naar SwiftAlliance (= vervanging van Merva).- Het bedenken en ontwikkelen van diverse hulpmiddelen om vanuit een IBM DB2-batch en CICS omgeving Emailberichten te versturen c.q. direkt op afdelingsprinters te plaatsen.- Bouwen van een raadpleegfunctie in een CICS/DB2 omgeving mbv MQseries technologie.- Het bedenken en bouwen van een geautomatiseerde interface om IBM DB2-tabellen automatisch te genereren vanuit MSword documenten.- Afbouwen van diverse legacy IMS applicaties m.b.t. het administreren van vreemde valuta rekeningen en inconverteren naar diverse andere bestaande DB2-systemen.- Het bedenken en ontwikkelen van diverse hulpmiddelen ter begeleiding hiervan,zoals het inzichtelijk maken van het gebruik van OPC, jobcontrol, programma's (cobol,pl/1,assembler,easytrieve).- Het bedenken en ontwikkelen van diverse hulpmiddelen om de inhoud van de IMSdatabases en overige bestanden inzichtelijk te maken, b.v. door het converteren naar MSAccess, MSExcel, etc. om dan met queries vragen van analisten en eindgebruikers te beantwoorden.


Periode 01-93 / 11-99
bedrijf ABN-AMRO (Datapool)
Funktie Technisch ontwerper
Computersysteem IBM 30xx, PC-lan
Programmeertaal Varia
software IBM DB-DC, TSO-ISPF, REXX, OS/2 2.1, OS2/REXX, Windows 3.1, DOS 5.0, Script/VS, Word 2.0, 6.0, 97, WP 5.1, Excel 5, Excel 97, MS Access 97, Visual Basic 5, diverse Microfocus produkten (Cobol Workbench, ASM Workbench)
methoden/technieken ISDM, varia
Opdracht - Ondersteunen en adviseren van ontwikkelaars m.b.t. de selectie en het gebruik van de op diverse mainframes en PC aanwezige produkten.- Testen van (nieuwe releases van) mainframe en PC produkten.- Onderhoud op bestaande TSO / ISPF- omgevingen, REXX / CLIST.- Organiseren/bemannen van een helpdesk voor 1e/2e lijns ondersteuning voor mainframe en PC ontwikkelaars- Het bedenken en ontwikkelen van ondersteunings-hulpmiddelen zowel op mainframe als op PC. - Reviewen van definieŽrende documentatie betreffende de ontwikkeling van een nieuwe applicatie ontwikkelomgeving gebaseerd op PC's in een Lan-omgeving.- Beoordelen en testen van diverse componenten m.b.t. bovengenoemde omgevingen- Ondersteunen en begeleiden van ontwikkelaars m.b.t. bovengenoemde omgeving.- Onderhouden van kontakten met software-leveranciers.- Conversie van DCF naar Word- Macroprogrammering in Word, Excel, Access, versies 6 en 97- Client/server technologie- Het bedenken en ontwikkelen van interfaces tussen MicroFocusprodukten en Windows NT in Visual Basic.
periode 10-89 / 01-93
bedrijf AMEV-Utrecht (via RAET)
funktie Technisch ontwerper
Computersysteem IBM 30xx
Programmeertaal PL/1, Lotus 1-2-3
software IBM DB-DC, TSO-ISPF, REXX, Script/VS
methoden/technieken JSP,SDM
Opdracht - Technisch ontwerp en projectleiding van enige omvangrijke systemen in de sfeer van de beleggingen-administratie- Opleiding, begeleiding en beoordeling van (nieuwe) automatiseringsmedewerkers- Opzetten en uitwerken van een systeem-documentatie omgeving op basis van REXX en ISPF- Opzetten en uitwerken van een werk-registratie systeem m.b.v. PL/1, REXX, ISPF. - Introduktie van diverse nieuwe ideeŽn m.b.t. de organisatie van de ontwikkelingsfasen systeemontwerpen/systeemtesten- Advisering, uitwerking en beheer van operationele procedures- Opzetten en bouw van een mainframe-pc link op gebruikersniveau, gebruikmakend van de reeds bestaande technische infrastructuur. (samenstelsel van mainframebestanden, batchfiles en Lotus-macro's)


periode 07-86 / 09-89
bedrijf Rabobank (via BSO-Datapool)
funktie Technisch ontwerper
computersysteem IBM 309x (MVS)
Programmeertaal PL/1, Cobol-85, Assembler
software IBM DB-DC, TSO-ISPF, REXX, Script/VS
methoden/technieken JSP,SDM
Opdracht - Opzet, ontwerp en bouw van een testmethodiek. Deze methodiek zou moeten tegemoetkomen aan een aantal eisen die gesteld kunnen worden aan een integraal testsysteem. De methodiek is zodanig opgezet, dat het testen van een systeem neerkomt op het selecteren en invullen van een aantal schermen. M.b.v. de aldus verstrekte gegevens worden dan de bijbehorende batch-jobs opgestart. Een en ander geheel transparant voor de eindgebruiker-tester. De methodiek is gebouwd op basis van TSO/ISPF technologie. - Opzet, ontwerp en bouw van een registratief systeem t.b.v. onderhoud op systemen op TSO-ISPF-PL/1-basis.- Ontwerp en bouw-begeleiding van ISPF-PL/1 toepassing m.b.t. het registreren van bedrijfsspaarregelingen - Onderhoud van diverse systemen in Pl/1, Assembler, Cobol.


periode 05-85 / 06-86
bedrijf RCC (Detach)
funktie Technisch ontwerper
Computersysteem IBM 30xx
programmeertaal Cobol
software IBM DB-DC, TSO-ISPF
methoden/technieken JSP,SDM
Opdracht - Beheer en onderhoud van diverse appplicatie-systemen.- Ontwerp en bouw van ISPF-applicaties ter vervanging van bestaande kaart- en TSO procedures
.


periode 11-81 / 04-85
bedrijf IBM (via Dataview)
funktie Technisch ontwerper
Computersysteem IBM 308x (MVS)
Programmeertaal PL/1
software IBM DB-DC, TSO-ISPF, Script/VS
methoden/technieken SASO
Opdracht - Opzet, ontwerp en bouw van programmatuur om de capaciteit van de geinstalleerde hardware efficienter te benutten m.b.t.: job-netwerken (OPC), jcl-checker, obsoletesignalering, doorbelasting computergebruik, priority-scheduling, implementatie-procedures geinstalleerde hardware efficienter te benutten m.b.t.: job-netwerken (OPC), jcl-checker, obsoletesignalering, doorbelasting computergebruik, priority-scheduling, implementatie-procedures


periode 10-80 / 07-81
bedrijf PGEM (RAET)
funktie Programmeur
Computersysteem IBM 370
Programmeertaal PL/1
software IBM DB-DC, Panvalet,VSAM
methoden/technieken structured programming structured programming
Opdracht - Programmering van het faktureringssysteem t.b.v. een stadsverwarmingsproject.- Programmering van het tabellensysteem


periode 10-78 / 09-80
bedrijf Radboudziekenhuis (RAET)
funktie Programmeur
Computersysteem IBM 370-168 OS-VS2
Programmeertaal Cobol
software TSO, DL/1 VSAM
methoden/technieken structured programming
Opdracht - Programmering van een apotheek-administratie - Ontwerp en bouw van een medische verrichtingenadministratie


periode 01-77 / 09-78
bedrijf Kema (RAET)
funktie Technisch programmeur
Computersysteem CDC 6400 NOS-BE
Programmeertaal Fortran
software Calcomp-plotter
methoden/technieken structured programming
Opdracht - Ontwerp en bouw van programmatuur t.b.v. diverse simulatie-opdrachten.- Vervaardigen van statistische overzichten m.b.t. electriciteitsverbruik. - Rapportering van milieu-verontreiniging door electriciteitscentrales.- Online-query bibliotheek


periode 05-76 / 12-76
bedrijf Polaroid (RAET)
funktie Programmeur
Computersysteem IBM 370-158 OS
Programmeertaal Cobol
software Converter
methoden/technieken structured programming
Opdracht - RPG-Cobol programmaconversie van IBM system-3 naar IBM-370.- Implementatie-begeleiding.- Produktie-begeleiding


periode 04-75 / 04-76
bedrijf Hoogovens (RAET)
funktie Programmeur
Computersysteem IBM 370-158 OS
Programmeertaal Cobol
software structured programming
methoden/technieken structured programming
Opdracht - Cobol programmaconversie van CDC-3200 naar IBM-370.- Implementatie-begeleidingperiode 09-74 / 03-75
bedrijf RAET
funktie Programmeur
computersysteem IBM 370-158 OS
programmeertaal Cobol
software IBM DB-DC, Panvalet
methoden/technieken structured programming
opdracht -Onderhoud lopende systemen.periode 05-72 / 08-74
bedrijf CITO
funktie Programmeur
computersysteem IBM 360-65 CRJE
programmeertaal Fortran
opdracht Ontwerp en bouw van programmatuur t.b.v. de statistische verwerking van examentoetsen betreffende de screening, scorebepaling, gemiddelden, afwijkingen